Recetas de agra fruta

Mocadorà

Mocadorà

"Conta la llegenda que quant Jaume I entra en la ciutat de Valencia amb la seua tropa,la gent agraïda per la conquesta,li tirava als seua passos fruites y verdures,a la vegada que tiraba petards